Kəskin koxlear nevrit (eşitmənin kəskin pozulması)

Kəskin koxlear nevrit (eşitmənin kəskin pozulması)

Kəskin koxlear nevrit-eşitmə sinirinin keçiriciliyinin anidən pozulmasıdır. Adətən, belə pasiyentlər həkimə qulaqda eşitmə zəifliyi, küy, daha nadir hallarda isə əlavə olaraq baş gicəllənməsi ilə müraciət edirlər. Bu halda eşitmə sinirinə zədələyici təsiri bir neçə faktor göstərə bilər. Bunlardan ən çox rastlananlar: neyrotrop viruslar, müxtəlif allergenlər, bəzi dializ preparatları, ağır metallar (qurğuşun, civə, molibden və s), ototoksik təsirli antibiotiklər (gentamisin, streptomisin, kanamisin, amikasin və s) və s.
  Bəhs edilən faktor/faktorların təsiri nəticəsində daxili qulaqda yerləşən və eşitmə sinirinin başlanğıcı olaraq qəbul edilən tükcüklü hüceyrələrdə zədələnmə baş verir ki, nəticədə elektrik impuls generasiya olunmur və müəyyən səs diapazonunda itmə baş verir. Adətən baş verən eşitmə pozulması yüksək tezlikli səs diapazonunu əhatə edir. Lakin, bəzən bütün spektr boyunca defisit yaranır. 
  Xəstəliyin diaqnostikası pasiyentin şikayətləri (eşitmə zəifliyi, küy və s), anamnezi (xəstəliyin ani başlanğıcı, əksər hallarda virüs infeksiyaları fonunda), fiziki müayinə (xarici qulaq keçəcəyinin. təbil pərdəsinin normal olması), kamertonal testlər (Veber testinin sağlam qulağa yönəlməsi, sümük keçiriciliyinin pozulması və s) və audiometriyaya (neyrosensor ağıreşitmə) əsaslanır.   
  Diaqnoz düzgün qoyulduqdan sonra xəstəliyin kliniki təzahürünə görə müalicə taktikası seçilir. Müalicənin əsas istiqaməti: sinirin qan təchizatını gücləndirmək, iltihab əlamətlərini aradan qaldırmaq, bərpaedici təsir əldə etməkdir. Bu aşağıdakı vasitələrlə əldə olunur: hormonal preparatların ümumi və yerli (orta qulağa inyeksiya) istifadəsi, antiaqreqantlar, iltihabəleyhinə preparatlar, hiperbarik oksigenasiya, nootrop preparatlar və s. Orta hesabla pasiyentlərin 80-90%-in eşitməsi bu və ya digər şəkildə bərpa olunur. Nadir hallarda eşitmənin düzəlməsinə baxmayaraq qulaqlarda küy saxlanılır.

Uzman Doktor Otorinolarinqoloq Elnur Əkbərov

Qulaq-Burun-Boğaz və Baş-Boyun Cərrahiyyəsi (QBB və BBC). Adından məlum olduğu kimi, insanın qulaq, burun və boğaz xəstəliklərini və baş və boyunda yerləşən (göz, beyin və onurğa aparatı xaric) orqan və toxumaların anadangəlmə inkişaf qüsurları və qazanılmış xəstəliklərini müayinə və müalicəsi ilə məşğul olan tibbin bir sahəsidir. Bu sahədə icra olunan müdaxilə və cərrahi əməliyyatlar çox geniş spektri əhatə edir.